Byggnytt V37

Grävarna är nu i Kingebol. Man har grävt från Strömmen till Sandbol och vidare mot Säbyn
och Kingebol. Under veckan kommer man att jobba i Kingebolsområdet med en mindre
maskin. Den större maskinen kommer under veckan att börja i Galmenområdet.
I Fröskogs har ett engagerat gäng jobbat på med röjningsarbete. Vid Vallsjön är
röjningsarbetet i stort sett klart. Montering av skåp i egen regi för Hensbyn och Bocklarud
har påbörjats.

Måndag den 8 september har vi byggmöte med NSI och områdesrepresentanter. Vi kommer
då att få besked om när man sätter in ytterligare ett ”grävlag”.
Vi är nu uppe i 148 anslutningsavtal och har några till som har aviserat att de vill ansluta sig.
Då har vi nått målet på 150 anslutningar. Vågar vi sätta ett nytt mål om 160 anslutningar?
Innan Ni gräver på egen tomt ta kontakt med områdesansvarig som Du hittar på hemsidan.

Hälsningar
Ordföranden