Byggnytt V. 44

Med tre grävmaskiner går det fort fram. Vad om hänt senaste veckan framgår av rapporten
från John Larsson nedan.

Information från John Larsson, områdesansvarig Fröskogs Stom:
”Lite information vad som hänt V43. Förläggning av slang från tryckningen vid telestation mot skåpet
vid Göte Edvardsson är klar samt från Lisette till Christer Johansson. Sträckan därifrån till skåpet vid Levin återstår.
Sträckan församlingshemmet – skåp vid Hans Holmström har även påbörjats med den mindre
maskinen. Från tryckningen vid telestation har det blivit klart till Flatungebyn och Ängen

Jag och Leif Aronsson har satt ut kablar och justerat stakningar från Folkets Hus till Karsbydalen,
samma jobb gjorde jag och Mats deBourgh mellan Spätthult och Hannebol.

Har varit med Jan-Åke Nilsson från kommunen och satt ut vattenledningar.

Mvh. John Larsson”

Vi kommer under vecka 44 att starta grävningen från Spätthult mot Hannebol och på den
andra fronten är det från Folkets Hus mot Karsbydalen. De återstående etapperna är:

  • Viken, Tranerud.
  • Sannerud.
  • Stamledningen från tennisbanan upp mot Knarrbysjön. Det är via den ledningen som vi förbereder för anslutning av Fengersfors Tätort.

Det är många som arbetar hårt för att allt skall fungera. Administrationsgruppen med Lotta
Weidling och hennes gäng lägger ner ett stort arbete med uppdatering av kartor och
fördelning av arbetsuppgifter. Entreprenadgruppen med Bengt Eriksson arbetar hårt med
utstakning och detaljkartor för slangförläggningen.

Det har varit långa leveranstider på sjökabel och det har medfört att styrelsen beslutat att
låta NSI utföra läggningen. Vi vågade inte satsa på att göra detta i egen regi under november
månad. Kostnaden för läggning ingår i vårt avtal med NSI så det är ingen oförutsedd kostnad,
men det är givetvis tråkigt att vi inte kunde sänka kostnaden genom att göra det i egen regi.
Vi är nu uppe i 162 anslutningsavtal och har några till som har aviserat att de vill ansluta sig
så vi är säkra på 165 avtal. Vi har passerat det nya målet på 160 anslutningar och vi sätter nu
ett nytt mål på 170.

Hälsningar
Ordföranden

PS
Tack till John Larsson för en fin rapport om vad som hänt V 43, ser fram mot rapport från
andra områdesansvariga V 44.
DS