Viktig information innan vintern

Innan tjälen sätter sig i backen vill vi uppmana samtliga med kontrakt om några viktiga förberedelser.

Dra upp söktråd i skyddslang och fäst emot optoslang.

Se bild som exempel.

Fäst optoslang i husvägg utan att skada denna så att den ej döljs under kommande snö.

Vi frågor, kontakta Bengt Eriksson: 0532-23000,  070-697 75 43.