Byggnytt V. 45

Vad om hänt senaste veckan framgår av rapporten från John Larsson nedan.

Information från John Larsson, områdesansvarig Fröskogs Stom:
V44 har det hänt en hel del.

Fröskog Stom är nästan klart och hopbundet med skåpet hos Levin.

Kvarstående arbete är från ”Birgers väg” södra infarten till pumpstation och vidare till sista skåpet vid
Sune Lundgren.

Tryckningar har gjorts vid pumpstation vid telestation samt vid Folkets Hus och 2st vid Fabriksvägen.

Det andra grävgänget är i Humletorp vid Thorbjörn Eriksson.

Mvh. John L arsson”

Vi kommer under vecka 45 att flytta en grävmaskin till Spätthult där man skall gräva mot Hannebol.

De återstående etapperna är:

  • Viken, Tranerud.
  • Sannerud.
  • Stamledningen från tennisbanan upp mot Knarrbysjön. Det är via den ledningen som vi förbereder för anslutning av Fengersfors Tätort.

Under helgen har det jobbats med röjning och trädfällning vid Sannerud mm.
Måndag den 3 november skall vi ha byggmöte med NSI och områdesansvariga.
Vi har 164 tecknade anslutningsavtal och ett till som skall tecknas. Det är fortfarande möjligt
att teckna avtal på de delar där grävning inte har startat. De som funderar på anslutning där
vi redan har grävt kan kontakta någon i styrelsen så undersöker vi förutsättningarna för
anslutning och lämnar besked om kostnad.
Hälsningar
Ordföranden