Informationsmöte om Fiber i Fengersfors

Välkommen till informationsmöte

Den 14 :e Januari Kl. 19 i Folkets Hus.

Möjlighet till fiber i Fengersfors tätort!

Som många säkerligen märkt har det pågått ett stort arbete
med att bygga ut ett fibernät i Fröskog och på landsbygden
runt Fengersfors. Detta arbete är snart klart. I tätorten har
det ännu inte funnits underlag för en utbyggnad.
Nu har ÅKAB visat intresse för att ansluta sina fastigheter till
vårt fibertnät. Då finns möjligheten att bygga ut fiber till
samtliga hushåll som önskar.

Medverkar gör:

Michael Karlsson, Kommunalråd
Magnus Dalsbo, vd ÅKAB
Pontus Karlsson, IT-Chef Åmåls kommun
Joakim Anderberg, NSI
Fröskog Fiber

Varmt välkomna!