God fortsättning!

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året. Vi ser mycket fram emot det nya året då det kommer innebära stora händelser för föreningen.

Dels inkoppling och tändning av vårt kommande fibernät.
Förhoppningsvis kommer även byggnationen av nätet i Fengersfors tätort igång med.

Vi vill härmed påminna om medlemsavgiften för 2015.
Medlemsavgiften ligger på 100kr och ska betalas in till bankgiro: 300-8968

Inbetalningen ska märkas med: medlemsnummer, namn och mavgift15.

För våra utländska medlemmar gäller följande:
BIC / Swift: SWEDSESS
IBAN: SE71 8000 0823 4700 3568 3689