Sammanfattning av medlemsmöte ”Val av KO och gruppanslutning”‏

Vi vill tacka samtliga närvarande för det lyckade mötet och hoppas alla fick sina frågor besvarade.
Postar härmed informationen som utgick på mötet och en sammanfattning. Utifall ni har frågor så skicka ett mail till info at froskogfiber.se

Mötets avsikt var att informera om dagens läge, KO och TL, frågor och svar, söka bifall för vidare förhandlingar och avtal med KO och TL.

Förklaringar på begrepp KO (kommunikationsoperatör), TL (Tjänsteleverantör) och Gruppanslutning

KO (kommunikationsoperatör), är en aktör som föreningen sluter avtal med. I detta fall 7 år. Medlemmar är ej direkt kund till KO. Denna aktör hyr in sig i vårt nät och huvudnod samt sköter kommunikationen i detta. KO är dom som ”belyser” vårt nät. På mötet beslutades det att gå vidare med Zitius som KO.

TL (Tjänsteleverantör) är den aktör som levererar innehållet i er fiber. Såsom bredbandsanslutning, TV, Tele och tjänster. Här finns ett brett utbud och detta redovisas på Q-market hemsida http://qmarket.se/ (välj adress uddevalla energi för priser, vår adress är ej upplagd ännu). Medlem är direkt kund till TL om sådan väljs.

Gruppanslutning. En större grupp av våra medlemmar kan välja att ansluta sig till en TL och ett standardpaket från dessa (Tripple play). På så vis kan vi få ner priset på paketet. Detta alternativ passar dem som kan skriva upp sig på en längre tid. Avtal för gruppanslutning görs mot föreningen och medlemmen är ej kund mot TL. Tillägg går givetvis att göra för enskilda medlemmar. I detta fall har medlemmarna på mötet valt Telia som alternativ.

Avtal har efter mötet slutits med Zitius som KO på 7 år och vi har inlett förhandlingar med Telia som alternativ som gruppanslutning.

Vi kommer senare skicka ut formulär där man får göra sina val. Antingen Gruppanslutning, TL via Q-market eller vilande anslutning. Information om gruppanslutningens slutgiltiga form kommer också att utgå.

Kort sammanfattning av mötet

Dagens läge
Idag håller NSI på att installera fibern in i fastigheterna samt svetsa fiber.

Återstående arbete
* Fibersvetsning
* Husinstallation
* KO flyttar in i nodhus
* Val av tjänst (utgår i senare utskick)
* Slutbesiktning av nät

Beräknad leverans
Datumet vi tänder upp vår fiber beräknas till 1/7 2015.

Avgifter

Administration & driftkostnad 80kr/mån
Utgår till föreningen för att driva nätet.  Möjlig justering neråt längre fram. Sker kvartalsvis. Detta ska tillgodose kostader såsom administration, försäkring, el till nodhus, kabelutsättningar, teknisk utrustning m,m.

Startavgift
Eventuell tillkommande avgift från TL vid start av tjänst, varierar. Ej vid gruppanslutning. Se Q-market för priser.

Efteranslutningsavgift 2000kr
Avgift på tillkommande medlemmar 2 år efter start. Eller uppstart av vilande anslutning 2 år efter start.

Vi ser fram emot sommaren och att vi ska kunna tända vårt gemensamma fibernät i utsatt tid. Arbetet med att ansluta tätorten Fengersfors har kommit igång och vi ser fram emot att förhoppningsvis få påbörja en byggnation även där i sommar.

 

Bilaga tjänsteutbud och gruppanslutningar

Bilaga Utvärdering gruppanslutning

utvärdering av KO

Möte 65- Val KO-TL -1


Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber