Val av tjänsteleverantör

De fastigheter som ingår i landsbygds delen av vår utbyggnad ska nu göra ert val av tjänsteleverantör.

För att föreningen och underleverantörer ska kunna hålla utlovat leveransdatum på 1 Juli ber vi er skynda på handhavandet av valet så fort det går. Önskar ni delta i Föreningens gruppanslutning mot Telia behöver vi få in ert val innan 8 Maj för att ni inte ska hamna utanför. Vi behöver få in ett val från samtliga som skrivit kontrakt.

Skriv ut blankett, fyll i och posta ert val till:

Fröskog Fiber
Humletorp 110
662 95 Fengersfors
Sweden

Det finns även möjlighet att lämna in blanketten personligen till någon i styrelsen.

Har ni flera fastigheter anslutna till föreningen ska en blankett per fastighet in. Samma gäller de som har flera anslutningar till en fastighet, en blankett till varje anslutning ska fyllas i.

Har ni frågor, skicka dessa till
eller ring någon av följande:
Bengt-Åke Löfgren: 0532-23313  |  070-598 98 10
Gustav Dahlstrand: 0532-23005  |  073-057 57 94

Valet består av 3 alternativ.

Gruppanslutning mot Telia i 3år. Se bilaga för specifikt innehåll (sedan bilagan utgick har priset på enskild TV-box höjts till 399kr). Föreningen har valt 3 år istället för tidigare tal på 5 år p.g.a. avtalstekniska skäl. Kanallista kan ni så på telia.se, kanalpaket Lagom.

Abonnemanget kostar 339kr inkl. moms per månad. Utöver det tillkommer driftskostnad på 80kr månaden till föreningen. Alla kostnader faktureras kvartalsvis i förskott. Tillägg kan göras utöver basutbudet, dessa faktureras enskilt från Telia.

Har ni idag Telia och väljer vår gruppanslutning mot Telia flyttas ni över till denna utan att betala eventuell resterande tid på föregående avtal. Ni måste själva meddela er övergång till Telias kundsupport, mer info om detta utkommer senare.

Viktigt att tänka på att avtalet är knutet till fastighet, vid försäljning av fastighet skrivs avtalet över till köpande part eller löses med återstående summa av säljande part.

Q-market´s utbud av tjänster. Här finns tillgång till dom flesta av marknadens tjänsteleverantörer. Här går att välja triple play abonnemang eller enskilda tjänster av Internet, TV och Telefoni. Se bilaga för exempel på utbud och priser. Det går även att surfa in på qmarket.se för att se utbud (välj område Uddevalla energi för att se aktuella priser).

Ert individuella val av tjänst(er) görs när nätet har driftsatts.

Utöver abonnemangskostnader tillkommer en driftkostnad från Föreningen på 80kr månaden. Denna faktureras separat i förskott kvartalsvis. Eventuella startkostnader kan tillkomma beroende på val av tjänst och abonnemangsform.

Vilande anslutning. Önskar ni att ej starta upp er anslutning för tillfället väljer ni vilande anslutning. Viktigt att tänka på är att det tillkommer kostnader vid en eventuell uppstart.

Görs uppstarten mer än efter 2 år efter driftsättning av nätet tillkommer en kostnad på 2000kr från kommunikationsoperatör. Utöver det kan kostnader från Föreningen för inkoppling tillkomma.

 

Blanketter och bilagor finns att ladda ner på:

bilaga exempel Qmarket utbud

bilaga Telia gruppanslutning

val av tjänsteleverantör

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber