Läget i Fengersfors tätort

En arbetsgrupp tittar på en förprojektering just nu för en utbyggnad av fibernät i Fengersfors tätort.

När denna är färdig har vi möjlighet att se ett ungefärligt pris per anslutning samt gå vidare med en upphandling av entreprenad.

Medlemsantalet idag är 63st och vi hoppas på att några fler visar intresse framöver.