Lokala TV sändningar

Vi har tyvärr blivit felkopplade av vår leverantör. Vi ligger inkopplade på fel region i vår lokala TV sändningar.

Som en del kanske märkt får ni in Dalarna / Västmanland och inte Västnytt på dom lokala nyheterna.

Vi arbetar med att få detta löst givetvis och återkommer  i ärendet.