Avgrävning av Radhusvägen

Idag utfördes ytterligare en smygstart av byggnationen i Fengersfors. För att hinna före asfalteringen av Radhusvägen var vi där och la ner slang för vår framtida fiber.
Detta besparar oss en dyr vägtryckning. Vi har hittills besparat oss från 3st vägtryckningar, vilket är mycket positivt för ekonomin i byggnationen.

Solen sken och arbetet blev utfört som planerat på kort tid. Vi tackar de medlemmar som ställde upp som vägvakter och bistod oss med arbetet.

20150926_120611_2

20150926_121047

IMG_20150926_123941

IMG_20150926_134509