Nyhetsbrev fiber i Fengersfors #2

Vi har nu nått vårt första mål på över 50 påskrivna anslutningsavtal. Vi ser mycket positivt på det intresset som visats i samhället och har som nästa mål att nå över 70 avtal påskrivna.

Vi utförde idag lördag ytterligare en smygstart av byggnationen. Radhusvägen grävdes av för att hinna med att lägga ner slang till fiber innan asfaltering av vägen kommer ske. Detta besparar oss en framtida vägtryckning som annars är dyr att utföra. Byggnationen drar igång på allvar under Oktober månad

Byggnationen är uppdelad i etapper och vi kommer hädanefter att koncentrera vårt arbete på dessa etapper.

Dom första två etapper är följande:

Fastigheter som ligger från knarrbyvägen och norrut.

Östra sidan av Herdins väg och radhusvägen, de fastigheter som angränsar mot området med ishockeyrinken och ”frankrike”.

De fastigheter som är berörda och ännu inte bestämt sig kommer snart bli tillfrågade definitivt om ni önskar ansluta er till det planerade fibernätet. De som bestämmer sig för sent och medför ändringar i planering och flytt av grävmaskiner kommer få en dyrare anslutningskostnad, beroende från fall till fall.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber