Driftstörning över

Driftstörning är avhjälpt. Skanova hade problem i sitt nät vilket påverkade oss samt övriga telenätet i området. Vi beklagar detta och önskar er en god helg!