Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #7

Vi kan med glädje konstanterna att grävarbetet är till 99% färdigt. Samtliga stammar är färdiga och alla kopplingsskåp förutom ett är uppe. Kristians Schakt och Transport har idag fraktat hem dom större maskinerna och vi tackar för deras arbete som fortlöpt väldigt smidigt genom hela projektet.

Det som återstår nu av grävning är enskilda tomter som kommer att grävas med NSI´s egna mindre maskiner.

Vårt nodhus har även kopplats till elnätet och därmed kan arbetet påbörjas med att installera teknisk utrustning för nätövervakning, switchar från kommunikationsoperatör Zitius samt få upp den länk mellan Nodhus ”Stenarsby” i Fröskog och vår blivande nod ”Knarrbyn” i Fengersfors.

Efter nyår kommer vi komma ut med fler uppgifter för er med arbetsdagar kvar att utföra att anmäla sig till.

För övrigt önskar styrelsen samtliga inblandade parter, entreprenörer och framförallt våra medlemmar en riktig God Jul och Gott nytt år!

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber