Driftstopp över

En switch i noden hade hängt sig. Efter omstart är den igång igen. Driftstoppet varade 30 min och drabbade 24st medlemmar.