Akut planerat driftstopp

Vår operatör Zitius meddelar om ett akut planerat driftstopp.

2016-01-19 kl 06:00

Akut planerat arbete för hårdvarubyte.

Trafiken kommer att påverkas mot nedan sträckor:
Karlstad
Göteborg
Sundsvall

Avbrottet beräknas vara max 1h.

Zitius NOC

Berörda stationer:
Nod/Station
Fröskog.

D.V.S hela vårt nät är påverkat denna tid.