Akut planerat driftstopp

Vår operatör Zitius meddelar om ett akut planerat driftstopp.

2016-02-25 kl 05:00

Akut planerat arbete för hårdvarubyte.

Avbrottet beräknas vara max 1h.

Zitius NOC

Berörda stationer:

Nod/Station
Fröskog.

D.V.S hela vårt nät är påverkat denna tid.

Efter avbrott kan man behöva göra omstart av mediaomvandlare och övrig utrustning för att det ska funka.