Driftstart och aktivering av tjänster

Vi beräknar vara igång med provdrift Tisdagen den 15e Mars och skarp drift fr.o.m. Fredagen 1 April. Ni kan redan under provdrift aktivera era tjänster. Föreningen förbehåller sig från felkopplingar och driftstörningar under provdrift. Ingen debitering för drift och gruppanslutning utgår under provdrift.

Vilande anslutning
Berörs ej av driftstart. Er anslutning ansluts först när ni önskar och debiteras med drift fr.o.m. då. Anslutningskostnad kan tas ut av föreningen vid driftsättning.

Q-market
För er som valt Q-market kan ni redan nu förbeställa era tjänster på: http://dalsland.qmarket.se/
Sök upp er adress i vänster spalten och skapa ett konto. Välj sedan de tjänster ni vill beställa. Det går även få rådgivning och beställa tjänster per telefon: 08 – 578 804 44. Ni skall redan nu ha erhållet en driftfaktura för April månad, framöver debiteras ni kvartalsvis för driften. Tjänster debiteras av vald tjänsteleverantör. Föreningen debiterar för drift oavsett om man har aktiv tjänst eller ej.

Telia gruppanslutning
Ni som redan idag har Telia via telefonjacket så kommer nuvarande abonnemang flyttas över utan att debiteras för någon uppsägningsperiod. Ni som har en annan leverantör av Bredband, Tele eller TV bör redan ha sagt upp denna för att undvika dubbel debitering. Ni skall redan nu ha erhållit fakturering för April månad för era tjänster. Framöver kommer debitering ske kvartalsvis i förskott. Ni kan aktivera era tjänster fr.o.m. 15e Mars. Har ni idag trygghetslarm via telefonjacket kan ni få detta utbytt till GSM modell, hör av er till kommun/hemtjänst om detta. För att aktivera era Tripple play tjänster hos Telia finns flera alternativ:

Via formulär
Detta formulär skall ni fått på senaste informationsmöte. Lämna ni ej över till Luke på plats så skall ni posta detta till butiksadress ni finner på baksidan av formuläret. Önskar någon få formulär tilldelat kan föreningen tillgodose detta.

Via internet
http://www.telia.se/privat/bredband/dr/fiberforening
Här kan ni fylla i ett webbformulär och få er anslutning aktiverad.

Via kundsupport
Telefonnummer 90 200. Det går även att chatta med kundsupport vilket ibland kan gå snabbare, se Telias hemsida. Ni anger att ni vill aktivera era kollektiva tjänster på fiberanslutning. Ni skall uppge personnummer, nuvarande telefonnummer osv. Ni har även möjlighet att beställa extra kanalpaket eller fler TV-boxar. Kundtjänst skall kunna skicka TV-koder per sms efter telefonsamtalet, dessa kan ni även finna på ”Mina sidor” på Telias hemsida.

Extra tjänster
Extra tjänster såsom kanalpaket och extra TV boxar beställer ni enklast via kundsupport. Viktigt att ni anger att ni ingår i kollektiva tjänster via Fröskog Fiber, ni har vissa rabatter på hårdvara och kanalpaket. Har ni redan idag en TV-box från Telia kan ni även använda denna till ytterligare en TV, ange då att ni även vill ha kod till denna. Allt ni beställer extra samt telefonsamtal debiteras av Telia direkt.

TV tjänsten skall fungera med direkten ni matat in koden. Bredbandstjänst och telefoni tar oftast 1-2 dagar innan uppstart.

För information hur ni kopplar in er utrustning, se:
http://www.telia.se/dms/teliasonera/telia-se/produktblad/Handbok_Installation_TSP-3109_7-1506_HIGH.pdf
OBS! Manualen är ej uppdaterad gällande telefoni. Ni skall koppla er telefoni via uttag på Router.

Många vill komma igång snabbt under uppstartsperioden. Arbetsgrupp och styrelse hjälper till i den mån vi kan och har möjlighet utifall det behövs. Skicka annars gärna frågor per mail så besvarar vi dem löpande.  Var god respektera att arbetsgrupp och styrelse har viss arbetsbörda under uppstart och att detta arbete görs på ideell basis.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber