Information om insats 6

Vi har nu en beräknad sista insats per anslutning i byggnation Fengersfors.

Total summa per anslutning blir 18 500kr. (Samma summa som landsbygdsdelen)
(+2000kr om man ej avser att utföra 2 arbetsdagar åt föreningen.)

6e insats blir alltså 3500kr och skall vara betald 2016-03-31.

Inbetalning sker till Bankgiro: 300-8968 och märks med: ”medlemsnummer, namn, insats6”.

Avser man att betala sig fri från arbetsdagar så betala in till samma bankgiro, märk med: ”Medlemsnummer, namn, arbetsdagar”.

Föreningen förbehåller sig rätten att koppla ur fastigheter som ej betalar hela insatsen eller drift och abonemangsfakturor.

Det kommer information om kommande arbeten då avsyning, återställning och dylikt skall utföras.