Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #10

Nu har vårt utbyggda nät i Fengersfors vart tänt i snart en månad. Driftstarten har utan större komplikationer gått bra. Vår tjänsteleverantör Telia hade en konfigurationsmiss av telefoni men det var snabbt åtgärdat när problemen uppdagades.

Styrelsen vill passa på att tacka alla inblandade parter såsom NSI, ÅKAB, SÅAB, Kommun, Zitius och Telia. Vi vill också tacka de markägare i bygden som upplåtit mark för oss att få ner vår fiber i. Inte att glömma är samtliga medlemmar i bygden som ställt upp med arbetsinsatser för att detta ska bli verklighet.

Det finns återstående arbetsinsatser kvar att utföra för er med timmar kvar. Såsom avsyning, återställning, handgrävning, utsättning av markeringsskyltar m,m. Vi kommer löpande annonsera om detta. Det kan hända att vi kan behöva hjälp framöver utöver dom arbetstimmar ni ställt upp med, vi hoppas då på fortsatt god uppslutning för att slutföra projektet.

Nätet i Fengersfors övergår nu i förvaltning av vår driftgrupp där vi ständigt jobbar med att förebygga driftstopp och när dom väl inträffar, påskynda arbetet för att vi ska vara igång igen. Dock ansvarar vi endast för det passiva nätet och dess delar, det största driftansvaret har vår operatör Zitius samt aktuell tjänsteleverantör.

Information om pågående driftproblem kan ni läsa på:
https://www.froskogfiber.se/category/drift/
http://www.zitius.com/driftinformation/

Vid upplevda driftstörningar som inte finns på våra statussidor skall ni alltid först vända er till er tjänsteleverantör i första hand.

Nedan ser ni bild från vår invigning av nätet. Läs PD artikel här: http://nwt.se/amal/2016/04/01/fengersfors-har-fatt-fiber

 

2351921

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber