Driftstörtning 2016-09-05 00:00

Vi har driftstörning i hela vårt nät, samtliga tjänster.

Problemet ligger utanför vårt nät och felsökning pågår.

Uppdatering: Problemen är åtgärdade efter 2 timmar. Ibland krävs omstart av utrustning för att det ska komma igång igen.