Driftstörning 2016-09-26

00:00
Vi har driftstörning i hela vårt nät, samtliga tjänster.
Problemet ligger utanför vårt nät och felsökning pågår.

08:30 Uppdatering
Efter ett oannonserat underhållsarbete hos en underleverantör till vår operatör Zitius har de haft problem med att få igång transmissionen igen. Vi följer löpande vad som händer och hoppas problemet strax är åtgärdat.

08:50 Uppdatering
Problemet är lokaliserat till ett par okontakterade fiber efter underhållsarbete. Åtgärd pågår.

10:30 Uppdatering
Vi ser ut att vara uppkopplade till omvärlden igen. Återkoppling på driftstörningen kommer att ske. Omstart på utrustning kan behövas.

11:30 Uppdatering
Vissa användare har fortfarande problem med åtkomst till främst internet. Felet ser inte ut att drabbat alla. Felsökning pågår.

16:30 Uppdatering
Problem skall vara åtgärdade, vi ber er återkomma om problem kvarstår.