O Driftstörning 2016-10-12

Vår operatör har driftstörning på transmissionen.

Internetåtkomst är påverkad, TV verkar fungera.

Vi håller oss uppdaterade med vår operatör och hoppas de finner orsaken till störningen strax.

 

16:10 Uppdatering
Felsökning pågår fortfarande på transmission i Göteborg.

20:00 Uppdatering
Problem ligger hos underleverantör till vår operatör, källan till problemet är ännu tyvärr ej funnet. Vi ligger på för att problemet ska vara åtgärdat så snart som möjligt.

20:35
Underleverantör / operatör har funnit fiber som felar. Arbete pågår att åtgärda denna.

21:00

Senaste uppdateringen från operatör:

Undereleverantör kommer skicka ut fältservice för att byta optik på sin sida. 

Vi behöver lägga fram klartiden ytterligare då det dragit ut på tiden på grund av många inblandade aktörer, vi beklagar detta.

Ny etsimering till kl 22:30.

00:30 uppdatering 

Tyvärr fortsätter felet kvarstå inpå midnatt. Operatör fortsätter felsökning. Senast estimerad tid är satt till 03:00.
Styrelsen har tidigare framfört klagomål angående återkommande driftstopp som tyvärr stör upplevelsen av vår fiber. Vi har ett inplanerat möte med vår operatör om någon vecka. 
Vill understryka att problemen ligger utanför vårt nät. 

01:25 uppdatering

Får indikationer på att vi har nät igen, inväntar bekräftelse från Zitius.