2016-11-22 –  Planerat driftunderhåll

Planerat avbrott Göteborg som kommer att påverka oss. För flytt av hårdvara. 

2016-11-22 från 00:00 till 06:00 
Funktionen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.