2017-01-31 00:00 Planerat avbrott

Kan påverka oss, 4 timmar avbrott p.g.a. servicearbete / uppgradering.

Planerat avbrott Göteborg med omnejd.

Servicefönster:
Startar: 2017-Jan-31 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Jan-31 04:00 (Svensk tid)

Orsak: Omkoppling på grund av nätutbyggnad.