2017-10-24 16:18 Driftstörning internettjänster

2017-10-24 16:18
Vi upplever driftstörningar på internet tjänst i hela vårt nät.

TV tjänster verkar vara igång.

Felsökning pågår.
Vi återkommer när vi vet mera.

18:15
Internettjänsterna är i drift igen. Omstart av enheter kan behövas.
Störning låg utanför vårt nät.
Vi beklagar detta.