2017-11-07 05:00:00 Planerat driftuppehåll

2017-11-07 05:00:00 Beräknad klartid 2017-11-07 06:00:00

Tisdag morgon, den 7/11 mellan 05:00 och 06:00, kommer omdirigering av trafiken ske hos underleverantör.

Samtliga tjänster påverkas under avbrottstiden.
Påverkade områden

Fröskog Fiber