2017-12-04 12:00 Befarat kabelbrott, fåtal abonnenter

2017-12-04 12:00
Antal berörda abonnenter: 5 kända
Befarat kabelbrott som berör fastigheter längs med knarrbysjöns västra sida. Felsökning och åtgärder sätts in under morgondagen.

2017-12-05 16:00
Kabelbrott konstanterat, ny fiber har fått blåsas in. Abonnenter ska vara i drift igen.