2018-01-15 – Planerat driftunderhåll

Starttid: 2018-01-15 00:15:00
Beräknad klartid: 2018-01-15 06:00:00

Vår underleverantör kommer utföra ett kabelarbete i Tösse på grund av stationsförändringar den 2018-01-15 kl 00:15 till 06:00. Detta kan leda till avbrott för samtliga tjänster under arbetets gång.