Driftunderhåll 2018-05-14 00:00:00

Starttid: 2018-05-14 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-05-14 06:00:00
Klartid: –

Meddelanden från Zitius:
Planerat arbete Kabelskarvning på grund av nätutbyggnad. Tjänsterna kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.