2018-06-17 20:00 Driftstörning internettjänster

2018-06-17 20:00
Vi upplever driftstörning / stopp på internettjänster. Vi uppdaterar när vi vet mer.

20:54
Citat Zitius driftinformation:
2018-06-17 20:54:35 – I samband med en ytterligare omläggning av trafik för att försöka få bort störningar gick det fel och vi har nu flera operatörer nere. Vi har tekniker på väg och är framme om uppskattningsvis 1,5 timme.

23:30
Vi har internettjänster igång igen. Beklagar det inträffade. Fel låg utanför vårt nät. Omstart kan behövas om fel kvarstår.