2018-06-18 Driftstopp / störning internettjänster

2018-06-18 21:35
Vi har återigen ett driftstopp på internettjänster, troligen fortfarande belastningsproblem hos operatör. Tjänsterna är tillbaka igen efter några minuter.