Intresse Telia gruppavtal

Vi tar nu in intresseanmälan att ingå i vårt Telia gruppavtal. Vi har tillfälle att en gång om året ta in eller kvitta ut abonnenter ur vårt gruppavtal.

Vi planerar ta in nya medlemmar i vårt avtal 2019-08-01 och vill ha in anmälan om in / utträde senast 2019-07-01.

Skicka er anmälan om förändring på

Har ni frågor om vårt gruppavtal, skriv ett mail eller hör av er till någon i styrelsen.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber