2020-10-13 09:00 Planerat driftunderhåll

Vår kommunikations operatör utför ett större planerat driftunderhåll på Tisdag 13/10 kl. 9:00 – 12:00.

De ska byta intern plattform för vårt nät, detta innebär förbättringar för deras skull. Under pågående arbete kommer åtkomst till nät försvinna två gånger med 10-15min uppehåll.
Efter driftunderhåll kan utrustning behöva startas om. Starta om mediaomvandlare, router och TV-box i den ordningen med 5min mellanrum mellan vardera box.

Upplever ni fortsatt driftstörning så kontakta kundtjänst

kundtjänstnummer 020- 202070  /  90 200.

Arbete planeras vara färdigt kl 12:00.

Information om driftstörningar:

https://dalsland.zmarket.se/privat/driftinformation/DALSLAND

https://www.froskogfiber.se/category/drift/

https://www.telia.se/privat/driftinformation