Kallelse Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021 i Fröskog Fiber Ekonomisk Förening.
Tisdagen den 22 Juni, Klockan 18.00
Plats: information om mötesplats kommer.

• Ärenden enligt stadgarna.
• Beslut om förändringar i stadgarna. (se information nedan)

På grund av rådande situation med pandemi och rekommendationer har styrelsen valt att skjuta på beslut om mötesplats. Vi kommer följa de eventuellt nya rekommendationer från FHM som gäller den 22e juni. Mötet kan bli utomhus, online eller inomhus, information om detta utlyses på hemsida och e mail senast en vecka inför mötet.

Vi behöver föranmälan för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt. Anmäl er via e mail till info at froskogfiber.se Skriv namn och vad många deltagare ni är som kommer, märk ämnesrad med ”Anmälan årsmöte 2021”. Ni kan även anmäla er till någon i styrelsen.

Vi kan behöva anpassa stadgarna för att kunna erhålla framtida bredbandsstöd från Post & Telestyrelsen. Styrelsen kommer se över frågan samt lägga ett eventuellt förslag på förändring till årsstämma.

Motioner, skrivelser och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet via mail eller postgång. Om ni inte kan delta men ändå vill rösta finns möjligheten att skicka representant med fullmakt.

Varmt välkomna!
Hälsar styrelsen.

För ytterligare information och frågor kontakta Styrelsen.
Se även kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning.
https://www.froskogfiber.se/om foreningen/styrelsen

PDF kallelse:  https://www.froskogfiber.se/wp-content/uploads/2021/05/Årsstämma-2021-Kallelse.pdf