Ändringar Telia Kollektivavtal

Föreningen arbetar för tillfället att ansluta 13 fastigheter i vårt nät. Detta medför att vi har vår årliga omfördelning av antalet fastigheter i vårt kollektiv avtal gentemot Telia.
Vi behöver ert svar på eventuella ändringar senast 10e April. Observera att ni inte behöver lämna något svar utifall ni inte önskar ändra något.

Har ni idag Telia kollektivanslutning och önskar fortsätta vara ansluten till detta avtal. Då behöver ni inte göra någonting, det rullar på löpande.

Har ni idag inte Telia kollektivanslutning men önskar ansluta er fastighet till detta avtal. Meddela då föreningen genom att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info, alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Ni ska få en bekräftelse på att vi noterat er önskan att gå med i avtalet.Ni kommer sedan få ytterligare instruktioner på hur ni aktiverar erat kollektiva avtal hos Telia. Avtalet beräknas träda i kraft under Maj månad.

Har ni idag Telia kollektivanslutning till er fastighet och önskar gå ur detta avtal.
Meddela då detta via att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info samt att ni önskar gå ur avtal. Alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Ni ska få en bekräftelse på att vi noterat er utgång ur avtalet.När er fastighet är ute ur avtalet blir ert Telia abonnemang ett ordinarie abonnemang med ordinarie pris. Ni får själva avsluta detta genom att kontakta Telia.Ni kan sedan välja annat utbud via Z-market: https://zmarket.se/
Driftavgift kommer fortsätta faktureras. Önskar ni koppla ner er fastighet från nätet måste ni kontakta föreningen angående detta.

Har ni idag vilande anslutning men önskar aktivera er anslutning och ansluta er till avtalet.
Meddela då detta via att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info samt att ni önskar aktivera er anslutning samt eventuellt ingå i kollektivt avtal. Alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Er aktivering kan dröja, vänligen meddela detta önskemål genast för att förkorta aktiverings tid.
Ni behöver även meddela föreningen hur mycket som gjorts tidigare på er anslutning, om mediaomvandlare finns installerat m,m.

Vad innebär Telia Kollektivavtal via Fröskog Fiber? Via vårt avtal med Telia får vi ett tjänstepaket med ett pris betydligt lägre än ordinarie marknadspris. Fakturan betalas via Föreningen och läggs på er ordinarie driftavgiftsfaktura kvartalsvis (årsfaktura är även möjligt, meddela då detta).
I föreningens kollektivavtal ingår följande:

Till en kostnad av 299kr /månaden.
Utöver detta tillkommer en kollektivavtalsavgift på 20kr /månaden som går till föreningen.

Summa: 319kr /månaden

Önskar man lägga till extra TV-utbud beställer man detta via Telia och debiteras på enskild faktura från dem.Avtalet gentemot föreningen är löpande och vi har tillfälle att lägga till och ta bort fastigheter ur avtalet en gång om året, vilket meddelas av föreningen.

Övriga frågor angående kollektivavtalet besvaras genom svar av detta mail.