Fröskog kopparstation läggs ned

2023-03-31 läggs nuvarande kopparnät i Fröskog, Fengersfors landsbygd ner.

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Vi öppnar åter för en nyanslutningskampanj för att tillgodose de hushåll som önskar koppla upp sig mot fiber en möjlighet innan man blir utan fast anslutning.

Kontakta föreningen via E-mail eller telefon för frågor. Ni är välkomna att göra en medlemsansökan om anslutning av fastighet till vårt Fibernät är önskat.

Kontaktinfo: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/

Bli medlem: https://www.froskogfiber.se/medlemskap/