Kallelse årsstämma 2022

Varmt välkomna till Årsstämma i Fröskog Fiber Ekonomisk förening!

Tisdagen den 28 Juni, Klockan 18.00. 

Plats: Fritidslokalerna, Fengersfors (tidigare Folkets Hus)

  • Ärenden enligt stadgarna. 
     
  • Fika. 

Motioner, skrivelser och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet via mail eller postgång.

Om ni inte kan delta men ändå vill rösta finns möjligheten att skicka representant med fullmakt. 

Önskas det möjlighet till digital närvaro, vänligen hör av er på e-mail till
Varmt välkomna! Hälsningar Styrelsen, Fröskog Fiber