2023-10-07 Planerat driftunderhåll

7 okt. 2023 kl 8:00 – 13:00

Vattenfall kommer ha planerat driftunderhåll i Tösse på elnätet. Detta kan komma att påverka vår drift till följd av vår fibernäts matning.

Vi har sökt svar på om detta påverkar vår drift men ej erhållit ett slutgiltigt besked ifråga.

Kortare uppehåll kan finnas på samtliga tjänster. Var god starta om utrustning utifall tjänster ej kommer tillbaka efter driftunderhållets slut.