Byggnation Fengersfors

Efter medlemsstämma finns nu ett beslut med en utbyggnad av vårt fibernät i Fengersfors tätort.

Vi har en aktiv arbetsgrupp i Fengersfors som jobbar med detta. Vi är nu närmare 75st medlemmar i Fengersfors tätort och jobbar nu med att få in anslutningsavtal av dessa.

Vi stakar även ut vår planerade grävväg och skriver markupplåtelseavtal där vi passerar.

Mer information kommer framöver.