Husinstallation

Det  du  som  fastighetsägare  ska  göra  är  att bestämma var ni vill ha er mediaomvandlare installerad i huset. Samt märka ut egna elklablar / ledningar / rör på tomten som kan vara ivägen vid grävning. Vår entreprenör tar inget ansvar för avgrävning av ej utmärkta kablar.

Det är viktigt att kolla hemsidan och sin e-mail då och då under byggnationen för att hålla sig uppdaterad om vad som händer.

 

Grävning på egen tomt

Vår entreprenör står för grävningen ända fram till husvägg, ni går igenom med entreprenör vid husinstallation om grävningsväg.

Håltagning genom yttervägg

NSI  tillhandahåller  anslutningsboxen.  Fastighetsägaren  väljer  var  anslutningsboxen  ska  gå  in  i
huset.  NSI  rekommenderar  att  anslutningsboxen  monteras  utomhus,  vilket  underlättar
åtgärder  vid  eventuella  fel  i  framtiden  samt  säkerställer  att  inga  extrakostnader  drabbar  den
enskilde  fastighetsägaren  p.g.a.  att  boxen  blir  svår  att  hitta.  NSI  kommer  att  göra
håltagningen  genom  ytterväggen,  för  att  få  in  fibern  i  huset.

Exempel på installation på utsidan huset:

hus

hus2

Aktiva utrustningen inomhus

Mediaomvandlaren  är  den  utrustning  som  omvandlar  ljuset  i  fiberkabeln  till  elektriska
signaler.  De  elektriska  signalerna  går  vidare  från  mediaomvandlaren  i  en  vanlig
nätverkskabel. Efter  mediaomvandlaren  kommer  sedan  ytterligare  aktiv  utrustning  (router  och  annat  som
kräver  ström)  beroende  på  vilken  operatör  och  tjänster  som  ska  levereras.  Val  av  tjänster
kommer  fastighetsägaren  att  få  göra  när  operatör  är  upphandlad.
Var  den  aktiva  utrustningen  (mediaomvandlaren,  router  mm)  ska  placeras  är  svårt  att  ge
generell  rekommendation  om.  Det  är  ganska  vanligt  att  dra  nätverkssladd  till  TV  och  köra
trådlöst  till  internet  och  telefonen.  Det  är  även  möjligt  att  koppla  telefonen  via  första  jacket
och  använda  sig  av  husets  telefonnät,  som  finns  sedan  tidigare.
Det  man  ska  tänka  på  är  att  utrustningen  placeras  nära  ett  strömuttag  (behöver  inte  vara
jordat  om  man  inte  har  åskskydd).  Placeringen  bör  vara  lite  dold  (garderob,  teknikrum  eller
liknande)  då  det  beroende  på  val  av  tjänster  kan  bli  flera  boxar  med  kablar  mm.  I
installationen  ingår  upp  till  ca  9,5  meter  inomhusinstallation,  men  man  ska  ändå  komma
ihåg  att  även  kabeln  mellan  utomhusboxen  och  den  tilltänkta  placeringen  av  media-omvandlaren  är  en  fiber  som  är  väldigt  känslig.
Ska  man  byta  golvlist,  riva  en  vägg  eller tapetsera  så  kan  fördelarna  vara  stora  att  placera  media-­omvandlaren  så  nära  ingångshålet
som  möjligt  för  att  undvika  skador  på  fiberkabeln.  Detta  bestämmer  givetvis  varje
fastighetsägare  själv,  men  kan  ändå  vara  värt  att  tänka  lite  extra  på.  Det  är  t.om.  möjligt  att
sätta  mediaomvandlaren  direkt  på  insidan  i  förhållande  till  utomhusboxen.  På  detta  sätt  blir
installationen  endast  ett  hål  genom  väggen.

Vi ger endast riktlinjer om vart mediaomvandlaren kan vara passande att sitta.

  • Mediaomvandlaren behöver ett eluttag, detta kan vara ojordat om inte åskskydd önskas.
  • Varma pannrum ska undvikas, nära element (värme) eller kallare än 10+. Garage där risk för väta finns eller stora temperaturskillnader skall också undvikas.
  • Det som ingår i husinstallation är max 9 meter fiber inomhus. Alltså från ingångshål till mediaomvandlare. Meter utöver detta går att köpa till från NSI.

Följande platser är goda exempel på vart man kan sätta upp mediaomvandlare

  • Teknikskåp / kopplingsskåp som oftast återfinns i nyare hus.
  • Vardagsrum i anknytning till TV / Tele.
  • Centralt läge i huset med tanke på trådlös överföring. Dock kan man placera trådlös router längre bort från mediaomvandlare med kabel emellan.

Exempel på installation på insidan huset (mediaomvandlare ej med på bild):

IMG_8619

 

Mer att tänka på

När  beslutet  tas  för  var  håltagningen  i  väggen  ska  göras,  så  är  det  viktigt  att  även  ha  med
framtida  ändringar  på  tomten  och  huset.  Det  kan  exempelvis  vara  planer  på  att  ändra
tomtens  utseende  eller  att  en  utbyggnad  av  huset,  bygge  av  veranda  eller  anläggning  av
pool.