Vanliga frågor

Senast uppdaterad: 2014-08-21

Kan man fortfarande bli medlem om jag har fastighet på landsbygden. Kostar det då mer?

Ja det finns möjlighet att bli medlem under byggnationen. Sålänge det inte blir merkostnad för föreningen gäller samma kostnad, detta diskuteras i fall till fall. Har grävning redan utförts i området kommer kostnaden ej bli detsamma.

Kan man få hjälp med grävning på egen tomt?

Ansvarig för grävning på egen tomt är medlemmen. Det går givetvis bra att anlita någon för gräv jobbet. I mån av möjlighet och tid går det att anlita Andreas Johansson: 070-­996 75 63, . Det finns även möjlighet att göra upp med vår entreprenör NSI att gräva på egen tomt. Kontakta Joakim Dalberg, 070-­342 97 70.

Kan det vara trådlös överföring till TV från mediaomvandlaren/router?

Ja men det rekommenderas inte för en stabil långvarig installation. Detta gör man genom att koppla en sändare vid mediaomvandlaren och en mottagare vid TVn. Denna lösning tar oftast TV-leverantören betalt för. Det finns idag lösningar som funkar för detta, men vi rekommenderar att man drar kabel mellan TVn och mediaomvandlaren för en stabil fast funktion. Man slipper även ”2 dosor” som kan gå sönder vid åska.

När är utbyggnaden färdig och när kan jag börja använda min fiber?

Entreprenaden skall enligt kontraktet vara klar februari 2015. Dock behövs det ett avtal med kommunikationsoperatör för att det ska kunna komma något ljus i vår fiber. Någon gång under våren 2015 beräknas vi kunna börja använda vår fiber.

Vem blir min kontaktman?

Se kontaktlista byggområdesansvarig.

Hur får jag tag på slang och skyddsnät?

Slang och skyddsnät finns att hämta hos Bengt Eriksson i Fröskog. Där finns även en lista som man skriver upp hur mycket man tagit.

När och vart ifrån ska jag gräva ned ledningen/skyddsnätet?

Ta kontakt med din byggområdesansvarig och kolla på kartan.

När kommer entreprenören för att borra hål i fastigheten så att ledningen kan föras inomhus?

Entreprenören kommer att ta kontakt med respektive fastighetsägare för att göra upp om tid för installation i huset.

Kan mediaomvandlaren anslutas till ojordat uttag?

Ja men vill man koppla på åskskydd måste man ha jordat uttag.

Hur nära ingångshålet måste mediaomvandlaren monteras?

Det som ingår är ca 9 m fiber inomhus. Vill man montera den längre bort kan man köpa till mer fiber. Tilläggskostnaden kommer att vara 300:- exkl moms 10m – 30m och faktureras direkt emot kunden. Priset är samma även om det totalt brukas 11m eller 23m. Detta görs upp med husinstallatören när han ringer och bokar tid för installation. Fiberkabeln inomhus består av glas och är mycket känslig för slag / skador. Man bör noggrant tänka till vart man sätter utrustningen, då principen är: Ju längre in i huset fibern installeras, ju större risk för skador. Har man utrustningen på yttervägg så är risken för problem minimal. Skall man tapetsera, byta golvlist, riva en vägg etc så är detta att föredra.

Är det några andra avstånd som måste beaktas för mediaomvandlaren inomhus ex vägg, element etc?

Varma pannrum ska undvikas, nära element (värme) eller kallare än 10+. Garage där risk för väta finns eller stora temperaturskillnader skall också undvikas.