Kallelse Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021 i Fröskog Fiber Ekonomisk Förening.
Tisdagen den 22 Juni, Klockan 18.00
Plats: information om mötesplats kommer.

• Ärenden enligt stadgarna.
• Beslut om förändringar i stadgarna. (se information nedan)

På grund av rådande situation med pandemi och rekommendationer har styrelsen valt att skjuta på beslut om mötesplats. Vi kommer följa de eventuellt nya rekommendationer från FHM som gäller den 22e juni. Mötet kan bli utomhus, online eller inomhus, information om detta utlyses på hemsida och e mail senast en vecka inför mötet.

Vi behöver föranmälan för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt. Anmäl er via e mail till info at froskogfiber.se Skriv namn och vad många deltagare ni är som kommer, märk ämnesrad med ”Anmälan årsmöte 2021”. Ni kan även anmäla er till någon i styrelsen.

Vi kan behöva anpassa stadgarna för att kunna erhålla framtida bredbandsstöd från Post & Telestyrelsen. Styrelsen kommer se över frågan samt lägga ett eventuellt förslag på förändring till årsstämma.

Motioner, skrivelser och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet via mail eller postgång. Om ni inte kan delta men ändå vill rösta finns möjligheten att skicka representant med fullmakt.

Varmt välkomna!
Hälsar styrelsen.

För ytterligare information och frågor kontakta Styrelsen.
Se även kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning.
https://www.froskogfiber.se/om foreningen/styrelsen

PDF kallelse:  https://www.froskogfiber.se/wp-content/uploads/2021/05/Årsstämma-2021-Kallelse.pdf

Efteranslutning 2021

Fröskog Fiber´s bredbands nät har nu varit tänt sedan 2015. Vi har över 300 anslutningar i vår landsbygd och 250 medlemmar som också är delägare i vårt gemensamma fibernät.

Vi startade detta projekt 2012 och firar därmed 10 år som förening nästa år. Vi vill nu åter starta ett större byggprojekt med ytterligare anslutningar till vårt bredbandsnät. Er fastighet har nu möjlighet att ingå i en större efteranslutningskampanj. Ansluter vi fler fastigheter samtidigt har vi möjligheten att hålla kostnader för anslutningar nere.

Vad kan ni använda er framtida fiber till?

Snabbt bredband, videosamtal med släkt och vänner, TV utbud, Streama film, smarta hem, telefoni m,m. Se vårt utbud hos www.zmarket.se

Vad kostar ett internetabonnemang på fibern?

Endast internetanslutning, ca 250kr/mån.

Vårt kollektiva avtal med Telia, Bredband 100/100, TV paket Lagom och Telefoni, 299kr /mån.

Till detta tillkommer en driftavgift till föreningen på 80kr/mån.

Vad kostar en efteranslutning till Fröskog Fiber?

Har vi möjlighet att bli många nyanslutningar så är målet att det blir en och samma summa för samtliga anslutningar.

Alla nya medlemmar med tillkommande anslutning ska betala samma insats som tidigare medlemmar gjort, 18 000kr. Utöver detta tillkommer en anslutningsavgift för nyanslutningar. Vi kommer efter förprojektering presentera en anslutningsavgift för er fastighet.

Är ni intresserad av att veta mer eller anmäla ert intresse för nyanslutning? 

Surfa in på www.froskogfiber.se/medlemskap och välj att bli medlem. Ni betalar då en medlemsavgift 100kr samt första insats 100kr per fastighet. Ni blir då med i projektering av efteranslutningar och kommer bli kontaktade framöver. När vi startar byggprojektet så skriver vi anslutningsavtal med respektive fastighetsägare. Vi önskar få er anmälan innan 1 Maj.

Har ni frågor går det bra att skicka ett e-mail till

Önskar ni ringa någon med era frågor? Ni finner kontaktuppgifter till din närmsta styrelsemedlem här nedan.

Är ni inte intresserade av en fiberanslutning till er fastighet?

Då tackar vi för oss och önskar er en trevlig vår och sommar 2021 framöver.

Kontaktuppgifter Styrelsen

Gustav Dahlstrand Humletorp0532-23005073-0575794
Bengt-Åke Löfgren Bocklarud0532-23313070-5989810
Roy Andreasson Fröskog Hensbyn0532-23083070-2578293
Per-Arne Andreasson Fengersfors 072–5772918
Bengt Eriksson Fröskog0532-23000070-6977543
Matts deBourgh Långerud0532-22036070-6861726
Marie Brunnegård Tranerud Viken 070-3051021

Ändringar Telia Kollektivavtal

Vi planerar nu att göra vår årliga ändringar i föreningens kollektiva avtal gentemot leverantör Telia.

Vi har alltså möjligheten att plocka in nya medlemmar i avtalet samt att byta ut medlemmar som önskar gå ur.

Önskar ni ingen ändring på hur ni har det idag behöver ni inte göra någon åtgärd.

Ni som önskar gå in eller ur vårt kollektiva avtal med Telia. Vänligen skicka ett mail till info snabela froskogfiber.se och meddela detta senast 2020-08-16. Vi planerar att göra ändringar i avtalet vid slutet av augusti.

Avtalet innehåller Bredband 100/100, TV paket lagom samt bredbandstelefoni för 299kr /mån. Till detta tillkommer ordinarie driftavgift 80kr till föreningen. Tilläggs tjänster såsom extra TV-kanaler m,m. faktureras av Telia utöver detta.

Vänliga Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Delta på vår årsstämma Online!

Under rådande samhällssituation har vi mitt i allt det tråkiga, glädjen att presentera en ny möjlighet för deltagande på årsstämma!


Vi hoppas att detta kommer öka antalet deltagande totalt samt bidra till föreningens demokratiarbete och engagemang. Faller detta väl ut kommer vi fortsätta använda denna form av stormöten framöver.

Årsstämman kommer alltså pågå både i Fritidslokalerna samt sändas Live online. Där ni som medlem kan delta interaktivt i omröstningar, ta emot tillhörande filer, ta del av styrelsens presentation och arbete samt föra er talan.

För att delta online, registrera er här: https://event.webinarjam.com/channel/froskogfiber-reg

Efter registrering får ni en personlig länk via E-mail. Öppna denna innan mötets början, 25/6 kl 18:00. Mötet har ca 10 sekunders eftersläp, varefter vi kommer anpassa resultat av omröstning.

Följande restriktioner gäller för årsstämman så att vi ska kunna hålla denna säker, vänligen respektera detta:

  • Max 49 deltagare på stämman inklusive styrelsen.
  • Ingår ni i riskgrupp? Vänligen välj att delta online.
  • Känner ni av symptom såsom förkylning, feber, hosta eller allmänt låg energinivå. Delta online, kom ej till mötet.
  • Vänligen håll avstånd vid placering, servering och förtäring.
  • Vänligen håll avstånd vid gruppdiskussioner eller samkväm inför och efter mötet.
  • Vänligen håll avstånd vid bildande av kö utanför entré.
  • Ta hand om varandra!

Efter mötet tar vi gärna emot hur ni upplevde er deltagan på stämman online. Saknades något, kan något förbättras. Välkommen med er åsikt genom att skicka oss ett mail.


Varmt välkomna!

Kallelse Årsstämma 2020

Välkommen på årsstämma för Fröskog Fiber Ekonomisk förening 2020.

Se bilaga för hela kallelsen.

Torsdagen den 25 Juni, Klockan 18.00
Plats: Fritidslokalerna Fengersfors Samt online.

• Ärenden enligt stadgarna.

• Servering med förtäring från Brukets Godaste.

OBS!
På grund av rådande situation kommer vi endast släppa in max 49 deltagare inklusive styrelse.

Vi kommer erbjuda våra medlemmar att delta via online där årsstämman kommer sändas live och våra medlemmar har möjlighet att aktivt delta i mötet. Vi rekommenderar att ni som ingår i riskgrupp väljer detta alternativ om ni vill delta.

Mer om detta finner ni under Juni månad på vår hemsida froskogfiber.se/arsmote2020 samt via kommande e-mail utskick.

Varmt Välkomna!
Styrelsen, Fröskog Fiber

Uppdatering Utbetalning av del i insats

2019-08-22
Vi får in lite frågor angående utbetalning av del i insats.

Vi har betalt ut till över hälften av våra medlemmar och arbetet fortsätter löpande i turordning. Vi räknar med att vara klara under Augusti månad till de som lämnat in uppgifter hittills.

Ni får ett mail när er utbetalning är registrerad.

Håll till godo!

Utbetalning av del i insats

Vi har fått in över 100 ifyllda formulär för utbetalning av del i insats. Jättebra start!

Då det råder semestertider kommer första utbetalning ske om 2-3 veckor. Vi ger besked när detta sker.

Vi hoppas det kommer in fler till dess. Vi besvarar frågor i den mån vi kan då styrelsen har tagit semester.

Insamling av bankuppgifter för utbetalning av del i insats

Det har gått ut e-mail med formulärslänkar för att samla in bankuppgifter från våra medlemmar.

Enligt årsmötebeslut 2019-05-21 skall föreningen återbetala del i insats till varje medlem. Per fastighet 2 500kr samt 975kr per extra anslutning.

Då vi har felaktiga / gamla e-mail adresser på vissa medlemmar ber jag er vara uppmärksamma på om ni fått e-mail eller ej. Kontakta oss om e-mail uteblivit.

Vi kommer återbetala er del i insats allt eftersom vi får in bankdata med några veckors mellanrum.

Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar!

Hälsningar

Gustav Dahlstrand, Ordförande, Fröskog Fiber

Omläggning av telefonin

Gällande er som har telefonin kopplad via Vit Tilgin box. Ni som redan har telefon kopplad via router berörs ej av detta.

Fredagen den 12/7 under dagen läggs er telefoni om. Ni ska därmed koppla bort den vita Tilgin boxen och telefon ska kopplas direkt mot router istället i märkt port.

Testa er telefoni senare under dagen. Vid problem, hör av er till Telia support 90 200 och i andra hand föreningen via mail.

Den vita Tilgin boxen med tillhörande strömadapter kan ni lämna in hos Lanthandeln Handlarn i Fengersfors för elektronikåtervinning.

Gruppanslutning ny router och elektronikåtervinning

Gällande er som har Telia Gruppanslutning via Fiberföreningen.

Hämta ut er router (för er som önskar)
Resterande routrar som ej hämtats ut finns nu hos i Lanthandeln i Fengersfors. Nämn för personal i butik att ni vill hämta ut er router från Fröskog Fiber. Passa gärna på att handla i vår fina lanthandel!

Elektronikåtervinning
Vi har även mottagning för er gamla router hos Lanthandeln. Ni kan lämna in er router och strömadapter hos dem. Spara era nätverkskablar. Detta gäller även er som redan hämtat ut er nya router.

För er med Telefonadapater (Vit, Tilgin box)
På icke ännu bestämt datum kommer dessa boxar sluta fungera. Ni ska då koppla in er telefon direkt mot router istället. Ni som inte har en telefonadapter idag kopplar som vanligt telefon direkt mot router. Vi kommer annonsera om detta datum framöver. Ni kommer senare kunna lämna tillbaka er telefonadapter till återvinning, även den.