Återställning Fengersfors 2/10

Nu på Söndag 2/10 gör vi en översyn och återställnings dag på Fengersfors nätet innan vintern.
Vi samlas kl 9:00 vid Dansbanan. Krattor, spade och skottkärror är lämpliga redskap att ha med sig.
Vi grillar även lite korv när vi blivit trötta och hungriga.
* Markåterställning.
* Översyn
* Utsättning av markeringspinnar.
Föranmäl er gärna om ni kommer via email.

Arbetsdag återställning

Denna söndag 19/6 kör vi arbetsdag. Från kl 8 och framåt eftermiddag, vi samlas vid Dansbanan knarrbysjön.

Arbete som ska göras är återställning av markytor. Ut med jord, dra bort rishögar och snygga till.

Fördel om ni kan medta spade, kratta och skottkärra.

Ansvarig för arbetsuppgift är Eric Kågeland, har ni frågor når ni han på 0767580578.

Då vi antar att vi kommer att ha manfall för denna arbetsdag så går utskicket ut till samtliga. Alltså är alla på frivillig basis hjärtligt välkomna att delta.

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber

Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #10

Nu har vårt utbyggda nät i Fengersfors vart tänt i snart en månad. Driftstarten har utan större komplikationer gått bra. Vår tjänsteleverantör Telia hade en konfigurationsmiss av telefoni men det var snabbt åtgärdat när problemen uppdagades.

Styrelsen vill passa på att tacka alla inblandade parter såsom NSI, ÅKAB, SÅAB, Kommun, Zitius och Telia. Vi vill också tacka de markägare i bygden som upplåtit mark för oss att få ner vår fiber i. Inte att glömma är samtliga medlemmar i bygden som ställt upp med arbetsinsatser för att detta ska bli verklighet.

Det finns återstående arbetsinsatser kvar att utföra för er med timmar kvar. Såsom avsyning, återställning, handgrävning, utsättning av markeringsskyltar m,m. Vi kommer löpande annonsera om detta. Det kan hända att vi kan behöva hjälp framöver utöver dom arbetstimmar ni ställt upp med, vi hoppas då på fortsatt god uppslutning för att slutföra projektet.

Nätet i Fengersfors övergår nu i förvaltning av vår driftgrupp där vi ständigt jobbar med att förebygga driftstopp och när dom väl inträffar, påskynda arbetet för att vi ska vara igång igen. Dock ansvarar vi endast för det passiva nätet och dess delar, det största driftansvaret har vår operatör Zitius samt aktuell tjänsteleverantör.

Information om pågående driftproblem kan ni läsa på:
https://www.froskogfiber.se/category/drift/
http://www.zitius.com/driftinformation/

Vid upplevda driftstörningar som inte finns på våra statussidor skall ni alltid först vända er till er tjänsteleverantör i första hand.

Nedan ser ni bild från vår invigning av nätet. Läs PD artikel här: http://nwt.se/amal/2016/04/01/fengersfors-har-fatt-fiber

 

2351921

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Uppdatering telefoniproblem

Problemen skall nu vara avhjälpta. Om Router hämtat hem sina uppdateringar så skall det nu gå att plugga telefon i router på telefonport 1 (grön).

Önskar man använda redan befintligt telefonnät i hushåll till flera telefoner så kan Telia skicka er sådan kabel. Ni ringer supporten på 90200 för detta.

Telia hade en konfigurationsmiss av router och detta skall nu vara uppdaterat. I vissa fall behövs en omstart av utrustning om det inte fungerar.

Uppstår det fortfarande problem så hör av er till oss via mail.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Telefoniproblem

Gäller er som ingår i byggnation Fengersfors och har Telia gruppanslutning.

Tyvärr verkar inte telefonitjänsten funka för någon via fibern inom Telia gruppanslutning.
(Om någon av er fått igång telefonitjänst ber vi er kontakta oss genast)

Vi är första föreningen som slipper använda oss av separat Telefoni-box och kopplar telefon via router istället. Så vi antar det är något inkörningsproblem för Telia / Zitius.

Felsökning startas imorgon och vi hoppas detta löser sig snarast och det bara handlar om någon inställning / mjukvara.

Vi ursäktar via Telias vägnar och gör det vi kan för att påskynda problemlösningen.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Driftstart, Viktigt! kontrollera eran anslutning.

I vår nod “Knarrbyn” i Fengersfors börjar fler och fler lampor tända sig.

Vi vill nu att så många som möjligt kontrollerar sin anslutning för att vi skall kunna upptäcka eventuella felkopplingar i nätet.

Vi ber er kontrollera följande:

  • Att strömadapter är inkopplad till mediamovandlare (vit box, monterad av NSI, märkt “Raycore”). Har mediaomvandlare varit på länge kan ni med fördel starta om denna genom att bryta strömmen i 10 sekunder. Detta för att den ska hämta hem ny konfiguration.
  • Att ni har anslutning mot vår nod. Lampan “FX” skall lysa/blinka orange.

Ni skall då kunna se er fastighetsadress i högerspalten, se bild. Kontrollera att det är rätt adress (och inte grannens). Q-market sida skall man kunna nå utan att aktiverat någon tjänst.

 adress

Är någon av dessa punkter fel ber vi er kontakta oss, förslagsvis via mail först.

Qmarket tjänster skall kunna gå beställas under Måndag / Tisdag.

Telia gruppanslutning kan ni aktivera från och med Tisdag, kundtjänst kan lägga er aktivering på kö.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Driftstart och aktivering av tjänster

Vi beräknar vara igång med provdrift Tisdagen den 15e Mars och skarp drift fr.o.m. Fredagen 1 April. Ni kan redan under provdrift aktivera era tjänster. Föreningen förbehåller sig från felkopplingar och driftstörningar under provdrift. Ingen debitering för drift och gruppanslutning utgår under provdrift.

Vilande anslutning
Berörs ej av driftstart. Er anslutning ansluts först när ni önskar och debiteras med drift fr.o.m. då. Anslutningskostnad kan tas ut av föreningen vid driftsättning.

Q-market
För er som valt Q-market kan ni redan nu förbeställa era tjänster på: http://dalsland.qmarket.se/
Sök upp er adress i vänster spalten och skapa ett konto. Välj sedan de tjänster ni vill beställa. Det går även få rådgivning och beställa tjänster per telefon: 08 – 578 804 44. Ni skall redan nu ha erhållet en driftfaktura för April månad, framöver debiteras ni kvartalsvis för driften. Tjänster debiteras av vald tjänsteleverantör. Föreningen debiterar för drift oavsett om man har aktiv tjänst eller ej.

Telia gruppanslutning
Ni som redan idag har Telia via telefonjacket så kommer nuvarande abonnemang flyttas över utan att debiteras för någon uppsägningsperiod. Ni som har en annan leverantör av Bredband, Tele eller TV bör redan ha sagt upp denna för att undvika dubbel debitering. Ni skall redan nu ha erhållit fakturering för April månad för era tjänster. Framöver kommer debitering ske kvartalsvis i förskott. Ni kan aktivera era tjänster fr.o.m. 15e Mars. Har ni idag trygghetslarm via telefonjacket kan ni få detta utbytt till GSM modell, hör av er till kommun/hemtjänst om detta. För att aktivera era Tripple play tjänster hos Telia finns flera alternativ:

Via formulär
Detta formulär skall ni fått på senaste informationsmöte. Lämna ni ej över till Luke på plats så skall ni posta detta till butiksadress ni finner på baksidan av formuläret. Önskar någon få formulär tilldelat kan föreningen tillgodose detta.

Via internet
http://www.telia.se/privat/bredband/dr/fiberforening
Här kan ni fylla i ett webbformulär och få er anslutning aktiverad.

Via kundsupport
Telefonnummer 90 200. Det går även att chatta med kundsupport vilket ibland kan gå snabbare, se Telias hemsida. Ni anger att ni vill aktivera era kollektiva tjänster på fiberanslutning. Ni skall uppge personnummer, nuvarande telefonnummer osv. Ni har även möjlighet att beställa extra kanalpaket eller fler TV-boxar. Kundtjänst skall kunna skicka TV-koder per sms efter telefonsamtalet, dessa kan ni även finna på “Mina sidor” på Telias hemsida.

Extra tjänster
Extra tjänster såsom kanalpaket och extra TV boxar beställer ni enklast via kundsupport. Viktigt att ni anger att ni ingår i kollektiva tjänster via Fröskog Fiber, ni har vissa rabatter på hårdvara och kanalpaket. Har ni redan idag en TV-box från Telia kan ni även använda denna till ytterligare en TV, ange då att ni även vill ha kod till denna. Allt ni beställer extra samt telefonsamtal debiteras av Telia direkt.

TV tjänsten skall fungera med direkten ni matat in koden. Bredbandstjänst och telefoni tar oftast 1-2 dagar innan uppstart.

För information hur ni kopplar in er utrustning, se:
http://www.telia.se/dms/teliasonera/telia-se/produktblad/Handbok_Installation_TSP-3109_7-1506_HIGH.pdf
OBS! Manualen är ej uppdaterad gällande telefoni. Ni skall koppla er telefoni via uttag på Router.

Många vill komma igång snabbt under uppstartsperioden. Arbetsgrupp och styrelse hjälper till i den mån vi kan och har möjlighet utifall det behövs. Skicka annars gärna frågor per mail så besvarar vi dem löpande.  Var god respektera att arbetsgrupp och styrelse har viss arbetsbörda under uppstart och att detta arbete görs på ideell basis.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Information om insats 6

Vi har nu en beräknad sista insats per anslutning i byggnation Fengersfors.

Total summa per anslutning blir 18 500kr. (Samma summa som landsbygdsdelen)
(+2000kr om man ej avser att utföra 2 arbetsdagar åt föreningen.)

6e insats blir alltså 3500kr och skall vara betald 2016-03-31.

Inbetalning sker till Bankgiro: 300-8968 och märks med: “medlemsnummer, namn, insats6”.

Avser man att betala sig fri från arbetsdagar så betala in till samma bankgiro, märk med: “Medlemsnummer, namn, arbetsdagar”.

Föreningen förbehåller sig rätten att koppla ur fastigheter som ej betalar hela insatsen eller drift och abonemangsfakturor.

Det kommer information om kommande arbeten då avsyning, återställning och dylikt skall utföras.

Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #9

Samtliga hushåll i projektet skall nu fått sin fiber inblåst till serviceboxen på utsidan huset. Idag blåstes den sista delen stamfibern i samhället. Samtidigt pågår svetsning ute i våra kopplingsskåp. Nätet beräknas vara färdig svetsat i början av Mars.

Mycket arbete pågår även i vår nod “Knarrbyn” där samtliga våra anslutningar skall kopplas upp mot omvärlden. Här monteras nu reservkraftssystem, switchar och nätövervakningssystem.

Torsdagen den 25e Februari håller föreningen stormöte i Fengersfors Folkets Hus. Vi kommer dela ut Telia boxar för er som valt gruppanslutning samt informera om driftstart, beräknad sista insats m,m. Mötet gästas av representanter från Telia och vår kommunikationsoperatör Zitius. Kallelse till mötet utgår i enskilt mail.

Bifogat ser ni bilder på pågående arbete med blåsning av fiber samt svetsning i s k Budi box som sitter i våra kopplingsskåp.

Medverkar gladeligen gör Projektledare Magnus och Svetsare / installatör Ronnie från NSI.

20160216_103550 (Medium)

20160216_103903 (Medium)

20160216_101652 (Medium)

20160216_100951 (Medium)

 

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #8

En fördel med det annars så trista vädret som råder är att det nu finns möjlighet att blåsa vår fiber. Idag har NSI påbörjat arbetet med att blåsa och hela 28 medlemmar har fått sin fiber blåst. Inga stopp i rören hittills vilket är bra.

Blåsning av fiber kommer att gå undan med förutsatt att inga problem uppstår.

Sedan återstår en större uppgift med att svetsa vår fiber. Det skall svetsas i samtliga serviceboxar, Kopplingsskåp och in i vår NOD. Hela projektet innefattar mer än 1200st svetspunkter.

Vi kommer anordna ett stormöte i slutet av Februari med förutsättningar att vi fått in alla tjänsteleverantörs val av medlemmar samt att Telia levererat alla boxar. Mer info kommer om detta framöver.

Vi har som målsättning att driftsätta nätet i Mars-April förutsatt att inga större problem uppstår.

Nedan ser ni hur det pågår blåsning samt en servicebox som fått sin fiber inblåst.

DSC_0262

DSC_0265

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber