Om föreningen

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening bildades

Invigning av Nod Stenarsby

Invigning av Nod Stenarsby

2012-06-18 i syfte att kunna erbjuda hushåll i Fröskog och Fengersfors anslutning till ett framtidssäkert bredband. Föreningens nät driftsattes efter en lyckad byggnation vårt landsbygdsområde 2015 med en start på ca 180 anslutningar. Sommaren 2015 blev Föreningen utsedd till “Årets Fengersforsare” på årets Sommarfest vid Knarrbysjön. 2016 Tillkom efter en utbyggnad i Fengersfors tätort ca 140 anslutningar till.

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening
Humletorp 110
662 95 Fengersfors
Organisationsnummer: 769625-0427
Bankgiro: 300-8968

För utlandsbetalning:
BIC / Swift: SWEDSESS
IBAN: SE71 8000 0823 4700 3568 3689

Utdelning av pris "Årets Fengersforsare 2015"

Utdelning av pris “Årets Fengersforsare 2015”

E-mail adress:

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar hittar du här.

Invigning av Nod Knarrbyn

Invigning av Nod Knarrbyn 2016