Vad är fiber?

Genom att ansluta din fastighet till fiber får du en framtidssäker och driftsäker teknik för  TV, telefoni och datakommunikation.

Oavsett vad vi tycker om det, så tyder allt på att den här typen av teknik får en allt centralare del i våra liv. Det är naturligtvis omöjligt att förutspå framtiden, men vad vi vet är att fiberteknikens begränsningar är få, vilket gör det till en framtidssäker metod. Den kan ersätta befintliga TV, telefoni och data-anslutningar du har idag och har den kapacitet som behövs idag, och i morgon.

Det kanske låter avancerat, men det är egentligen inte för oss som ska använda det.
Rent konkret innebär det att fiberkabel grävs ner och ansluts till din fastighet. I andra änden ansluts den till en tjänsteoperatör, som t. ex Telia.
Livslängden på kabeln är minst 50 år och skulle den behöva ersättas kan det göras utan att ny grävning behövs. Vad som kanske kan behöva bytas ut är den utrustning som kabeln ansluts till.

Du kan fördjupa dig i fibertekniken på Wikipedia. Åmåls kommun har också skrivit en del om fiber